Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla, který je pokládán za jeden z nejstarších kostelů v regionu. Jeho vznik se datuje kolem roku 1050. Původně stála na hřbitově gotická kaple, ke které byla později přistavěna jednoduchá zděná loď s kulatými  okny a dřevěným stropem. První větší oprava byla provedena v roce 1616. Do doby vlády císaře Josefa II. byl náš kostelík v zanedbaném stavu. Panovník zrušil klášter minoritů v Pardubicích a řeholníci byli umístěni na prázdných farách. Do téměř prázdného kostela byl ze zrušeného kláštera převezen hlavní oltář, oltář postranní s obrazem sv. Františka, ostatky sv. Benedikta a barokní kazatelna z 18. století. Jednou z nejcennějších památek v našem kostele je tzv. sankturium – výklenek ve zdi za hlavním oltářem. Pod barokní kazatelnou stojí dnes křtitelnice z roku 1847. Svoji dnešní podobu získal kostel v roce 1908 a to zásluhou kanovníka Minaříka z daru profesora Františka Michla. Při této opravě byla na severní straně kostela vybudována kaple sv. Františka s hrobkou, kde byl spolu s profesorem MUDr. Fr. Michlem pochován i jeho synovec ThDr. Josef Trnka. Na přání obce byla vybudována sanktusová věžička. Místní rodák Otakar Brož namaloval novou křížovou cestu a o výzdobu kostela se postaral akademický malíř Antonín Hasler z Prahy, žák Mikoláše Alše a přítel Fr. Michla.V těsné blízkosti kostela se nachází hřbitov, jehož vznik se váže k době, kdy na území dnešní obce sídlili první obyvatelé. Hřbitovní zeď byla několikrát opravována a na jižní straně opatřena čtyřmi zděnými opěrami.Na hřbitově se nacházejí ještě další dvě budovy –  první z nich je hranolová zvonice ze 17. století, čtyřboká zděná stavba s dřevěným zvonovým patrem. Střecha je stanová, kryta šindelem. Na okapní římse se zachovaly malby ze 17. Století, které počátkem devadesátých let zrestauroval akademický malíř Jiří Šindler. Obranný význam stavby dokládají střílnová okénka v přízemí a patře. Na zvonici bylo zavěšeno postupně celkem osm zvonů. Nejstarší z nich , který dodnes slouží svému účelu, je z r. 1532, má výšku 1 m, průměr 1,165 m a váží 1200 kg. Další zvon, zavěšený na zvonici je z 18. Století. Korpus zdobí 9 cm vysoký reliéf Jana Křtitele s nápisem IOHANN. Druhou stavbou na hřbitově je kostnice, ve které se nachází oltář z lebek a kostí, který pravděpodobně vystavěl kuchař prvního lokalisty v naší obci Jana Haveleho.

kostekkor.jpg