Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie obce Korouhev

Kdy byla Korouhev založena, nelze s určitostí přesně říci, ale jedna z prvních zpráv  o naší obci se datuje roku 1167. Z tohoto roku je listina, ve které se píše o pohraničním veliteli – krajištníkovi, který zde lovil zvěř. Již v této době vzniklo jakési centrum, které dodnes tvoří rychta, kostel, škola a fara. Naše obec byla stavěna na základě německého typu hromadných vesnic, což znamená, že chybí náves. Důležitým mezníkem v životě našich předků byl rok 1555, kdy došlo k převodu naší vesnice z panství Svojanovského  na panství v Bystré a asi 8 statků připadlo městu Poličce. Následovala sedmiletá válka, která znamenala pro naši obec velkou ztrátu. Dvory byly zpustošeny, nebylo peněz na jejich obnovu. Poličští se omezili na to, že poddaným předepsali místo roboty jen plat – urbář. Proto strana poličská měla značnou výhodu proti straně bysterské, jejíž robota nebyla nijak ulehčena. Z toho vznikla mezi oběma stranami závist a nepřátelství, které pěkně vylíčil lidový spisovatel a korouhevský rodák Josef Ehremberger v románě ”Sňatek divem”.V roce 1659 založil hrabě Max Valentin z Martinic v Lačnově u řeky Svratky hamry, ve kterých se tavila železná ruda a zní se vyráběly železné výrobky. Okolní lesy se kácely na milíře a hrabě tyto paseky věnoval několika rodinám, které si zde vystavěly své domy. Tak vznikla osada, kterou hrabě pojmenoval po své manželce – Kateřinky. Druhá osada dostala jméno po hraběti – Maxičky. V roce 1677 byly železárny v Lačnově zrušeny, neboť výroba železných výrobků se nevyplácela.

K nejstarším statkům v obci patří rychta, která dostala nynější podobu po požáru dne 9. dubna 1928. Při právě konaném představení začala rychta z neznámé příčiny hořet. Kronikář uvedl, že se starou rychtou zapadl i kus historie naší obce. Dne 18. června 1928 se začaly kopat nové základy a do zimy byla postavena nová rychta nákladem 200 000 korun. Stavbu provedl stavitel J. Mach z Poličky a 28. října 1928 byla rychta slavnostně otevřena.

 

korouhev-pohled.jpg